Candidatura d'Unitat Popular

Alternativa Martinenca CUP (AMCUP) Sant Martí Sarroca

Queda'n aprovades les ordenances fiscals pel 2016.

També queda aprovada la moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament de Catalunya del passat 9 de novembre de 2015.

Alternativa Martinenca CUP 2015

En el passat ple extraordinari del 22 de desembre l'ordre del dia comptava amb dos punts. El primer punt del dia era l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2016. Davant les al·legacions presentades pel grup de l'oposició de CiU, la regidora d'hisenda i pressupostos de l'ajuntament de Sant Martí Sarroca, Àngels Rus (AMCUP) va ressaltar els 3 eixos fonamentals en què s'han estructurat les ordenances fiscals: Tributació progressiva, energies renovables i aposta per la millora del medi ambient i el reconeixement i ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. La regidora va apuntar que les al·legacions presentades per l'oposició (CiU) mancaven d'argumentació jurídica, i que l'única estimació de les seves al·legacions i que per tant es tindria en compte era, la de no equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses, ja que la llei d'hisenda local no ho permet. La regidora ha esmentat però que, hi ha la llei catalana 39/2010 que si ho permet i que en moltes ciutats, viles i pobles s'aplica.


L'altre punt del dia que tractava el ple del 22 de desembre era la moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament Catalunya aprovada el passat 9 de novembre. La moció encapçalada pels dos grups independentistes de l'equip de govern, l'AM-CUP i ERC va ser aprovada per 6 vots a favor i 3 abstencions. Les regidores de la CUP, un dels regidors d'ERC i 3 de la coalició de CiU, van ser els vots favorables a la moció de suport, mentre que les tres abstencions van vindre dels dos regidors de govern del grup municipal del PSC i un vot del portaveu del grup de l'oposició (CiU), Ramon Carbó (Unió).

La regidora d'hisenda i pressupostos de l'ajuntament de Sant Martí Sarroca, Àngels Rus (AMCUP) va ressaltar els 3 eixos fonamentals en què s'han estructurat les ordenances fiscals: Tributació progressiva, energies renovables i aposta per la millora del medi ambient i el reconeixement i ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social