Candidatura d'Unitat Popular

Alternativa Martinenca CUP (AMCUP) Sant Martí Sarroca

L'Alternativa Martinenca CUP - AMUNT presenta la llista completa i els cinc principals eixos del programa

Víctor Pujadó encapçala una llista jove i transformadora. Acompanyat al capdavant per la Susana Clos, el regidor i ex-alcalde Toni Ventura i la regidora durant tres anys d'aquesta legislatura que acaba, Angels Rús.

Alternativa Martinenca CUP - AMUNT Sant Martí Sarroca 2019

La llista electoral completa:

1- VÍCTOR PUJADÓ 
2- SUSANA CLOS 
3- ANTONI VENTURA
4- ANGELES RUS 
5- HELENA FANLO 
6- MARIA SEGARRA
7- EDUARD FORNELLS
8- MARIA MONTSERRAT RECASENS
9- MARTI SOGAS
10- MIREIA HENAO 
11- JOSE PULLINA 
12- VICENTE MIGUEL PEREZ 
13- ALFONSO SANCHEZ
14- CRISTINA PRADO

Els cinc eixos en que redacta el programa i les seves propostes:

 1. URBANISME  I MOBILITAT

 

 • Respecte pel territori i del paisatge del municipi en el desenvolupament urbanístic.
 • Participació popular en la planificació i la gestió urbanística.
 • Execució integral del projecte de rehabilitació  de la piscina municipal i de l’edifici de vestidors aprovat pel Ple.
 • Nova zona de vianants. Remodelació dels c/ Verge de Montserrat i c/ Tarragona. Regulem el trànsit rodat prioritzant la seguretat dels vianants. Zona escolar.
 • Renovació integral dels parcs i jardins del municipi. Apostem per zones de lleure sostenibles per a totes les edats.
 • Estudi per a la implantació d’un centre de dia.
 • Execució de les conclusions de la Taula de Treball de La Bleda.
 • Reducció de l’ àmbit de l’actual zona industrial de la Serra de Baix.
 • Campanya de sensibilització per fomentar l’ús compartit del vehicle privat per afavorir una mobilitat sostenible.
 • Carril bici. Regulació de l’ús i circulació de patinets, patins, monopatins, bicis i tricicles, amb o sense motor.
 • Aprovació i aplicació del Pla d’accessibilitat de Sant Martí Sarroca redactat per la Diputació de Barcelona. Supressió de barreres arquitectòniques.

 

 1. MEDIA AMBIENT I TURISME

 

 • Assessorament en plans forestals per a propietaris de boscos.
 • Impulsar els acords de custòdia del territori.
 • Prioritzar l’ús d’espècies vegetals autòctones de baix manteniment i reduïr l’ús d’espècies al·lergògenes en parcs i jardins municipals.
 • Rehabilitació i restauració de la vegetació de la riera de les Anguiles i creació de zona de lleure.
 • Restablir la prohibició de l’ús d’herbicides (glifosat) en espais verds i de la via pública del municipi.
 • Adquisició d’una deixalleria mòbil que doni servei al nucli i als diferents barris del municipi.
 • Ampliació horària del servei de deixalleria.
 • Habilitació de fonts d’aigua per animals domèstics.
 • Recollida de residus porta  aporta al nucli del municipi i millora i reorganització de recollida selectiva als nostres barris.
 • Habilitació de punts de càrrega de vehicle elèctric al municipi.
 • Celebració de fires temàtiques de productes de proximitat.
 • Promoció i nova ubicació del mercat municipal.
 • Promoció del municipi a Catalunya Experience i a Acció Catalana de Turisme.

 

 1. MUNICIPALITZACIÓ I ECONOMIA

 

 • Pressupostos participatius. Recuperació de la participació ciutadana en l’ elaboració del pressupost municipal.
 • Gestió directa del Casal d’Estiu, del Casal Nadalenc i del Casal de Pasqua.
 • Recuperar la gestió directa del Servei d’Atenció Domiciliària.
 • Gestió municipal de l’ Espai de la Natura. Aprovació d’un reglament d’ús.
 • Promoció i creació d’espais d’assessorament municipal gratuït per a projectes d’ Economia Social Solidària.
 • Promoció de cooperatives de restauració de mobles. Segona vida.
 • Bonificació de la taxa d’escombraries per ús de la deixalleria municipal.
 • Aplicació a les famílies nombroses i monoparentals de les bonificacions de l’ impost de béns immobles aprovades recollides a l’Ordenança Municipal.
 • Aplicació del recàrrec de l’ impost de béns immobles als pisos buits de titularitat de persones jurídiques.
 • Banca ètica. Compromís amb el canvi social, ambiental i cultural.
 • Cooperació amb entitats sense ànim de lucre actives en la protecció dels drets humans.

 

 1. JUSTÍCIA SOCIAL

 

 • Negociar amb les entitats financeres la cessió de pisos buits per emergències socials i lluita contra la violència de gènere.
 • Assessorament en casos de pèrdua de l’ habitatge habitual.
 • Ampliació de la formació per aturats de llarga durada  mitjançant cursos subvencionats de Certificats Professionals en l’àmbit Agrari i Forestal.
 • Incentivar la insersió laboral mitjançant la contractació d’empreses d’ insersió.
 • Cobriment de baixes laborals de treballadors municipals. Llar d’ infants, brigada i administració.
 • Acolliment de persones refugiades.

 

 1. EDUCACIÓ I JOVENTUT

 

 • Renovació de màquines del gimnàs del pavelló municipal.
 • Recuperació dels espais públics. Obertura del pati de l’escola en dies festius.
 • Foment de polítiques públiques per eradicar la violència de gènere.
 • Subvenció de cursos de foment de la igualtat i la integració.
 • Promoció de l’esport amateur.
 • Enfortir relacions amb les AMPES del municipi.
 • Remodelació del pati de l’escola.
 • Rehabilitació dels lavabos de l’escola municipal.
 • Creació d’un Casal d’ Entitats.
 • Casal de Joves. Construcció d’un espai per a joves. Foment de l’autogestió.

Fent Poble Contruïm República. Amb aquest missatge es presenta la candidatura per les eleccions municipals del 26 de maig.